Restauracja Siwy Dym w Warszawie

Zakres:

Nadzór inwestorski i koordynacja prac.