Lokal handlowy Peek & Clopperburg w CH Reduta w Warszawie

Zakres:

Nadzór inwestorski i koordynacja budowy.