Hotel Grand Mercure w Warszawie

Zakres:

Nadzór i koordynacja prac przy przebudowie XI piętra.