Carrefour Zielone Wzgórza w Białymstoku

Zakres:

Koordynacja budowy.