Carrefour w CH Turawa w Opolu

Zakres:

Koordynacja budowy, nadzór inwestorski.