Shell&core dla najemcy - LPP

Zakres:

Prace demontażowe oraz budowlano – instalacyjne związane z przygotowaniem powierzchni handlowej w standardzie shell&core dla najemcy - LPP.