Budynek Próchnik w Łodzi

Klient: Próchnik S.A.
Zakres:

Nadzór inwestorski nad remontem dachu