Projekty

  • Uzgodnienie koncepcji budowli z Inwestorem.
  • Wykonanie wizualizacji inwestycji.
  • Pozyskiwanie niezbędnych decyzji formalnych, prowadzenie czynności administracyjno-prawych (np. pozyskiwanie map zasadniczych, map do celów projektowych, decyzji o warunkach zabudowy, opinii środowiskowych).
  • Przygotowanie Projektu Budowlanego wraz z opiniami Rzeczoznawców.
  • Uzyskiwanie zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz pozwolenia na budowę.
  • Przygotowanie Zamiennego Projektu Budowlanego w przypadkach koniecznych, zgodnie z Prawem Budowlanym.
  • Przygotowanie projektów wykonawczych wszystkich branż (zagospodarowanie terenu, architektura, drogi, sieci i instalacje sanitarne, wod-kan, HVAC, instalacje elektryczne i energetyczne, systemy ppoż (SAP, DSO, tryskacze), instalacje IT.
  • Prowadzenie nadzorów autorskich.

 

Poznaj nasze realizacje