Inwestorstwo zastępcze i nadzory

 • Sprawdzenie zakresów projektowych i wskazanie ewentualnych nieskalkulowanych robót.
 • Przygotowanie przedmiarów ofertowych.
 • Prowadzenie bieżących rozmów z potencjalnymi Wykonawcami, rozwiązywanie problemów, wyjaśnianie zagadnień, organizowanie spotkań i prowadzenie notatek ze spotkań przetargowych.
 • Przygotowywanie spójnych tabeli kosztów od poszczególnych Wykonawców.
 • Analiza otrzymanych ofert.
 • Pomoc w wyborze Wykonawcy (posiadamy bazę sprawdzonych firm z terenu całej Polski w poszczególnych branżach).
 • Pomoc w przygotowaniu bezpiecznej Umowy.
 • Reprezentowanie Inwestora w zakresie administracyjno-prawnym, załatwianie bieżących spraw i uzyskiwanie ostatecznych decyzji formalnych koniecznych podczas wykonywania procesu budowlanego.
 • Prowadzenie bieżącej kontroli i oceny zaawansowania prac wraz z analizą ekonomiczną.
 • Prowadzenie cotygodniowych narad budowy celem rozwiązywania bieżących problemów budowy.
 • Koordynacja projektowo-wykonawcza, organizowanie spotkań z projektantami i wykonawcami.
 • Dokumentowanie bieżącego stanu zaawansowania prac w postaci raportów (opisowych i fotograficznych).
 • Koordynacja najemców w przypadku obiektów handlowych, tzw. pilotaż butików.
 • Zapewnienie inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami prawnymi (branży konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej).

 

Poznaj nasze realizacje