Zdobyliśmy bezcenne doświadczenie jako przedsiębiorstwo samodzielne. Zbudowaliśmy profesjonalny zespół, który jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.

czytaj więcej

Projekty

 • Uzgodnienie koncepcji budowli z Inwestorem.
 • Wykonanie wizualizacji inwestycji.
 • Pozyskiwanie niezbędnych decyzji formalnych, prowadzenie czynności administracyjno-prawych (np. pozyskiwanie map zasadniczych, map do celów projektowych, decyzji o warunkach zabudowy, opinii środowiskowych).
 • Przygotowanie Projektu Budowlanego wraz z opiniami Rzeczoznawców.
 • Uzyskiwanie zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz pozwolenia na budowę.
 • Przygotowanie Zamiennego Projektu Budowlanego w przypadkach koniecznych, zgodnie z Prawem Budowlanym.
 • Przygotowanie projektów wykonawczych wszystkich branż (zagospodarowanie terenu, architektura, drogi, sieci i instalacje sanitarne, wod-kan, HVAC, instalacje elektryczne i energetyczne, systemy ppoż (SAP, DSO, tryskacze), instalacje IT.
 • Prowadzenie nadzorów autorskich.

Inwestorstwo zastępcze i nadzory

 • Sprawdzenie zakresów projektowych i wskazanie ewentualnych nieskalkulowanych robót.
 • Przygotowanie przedmiarów ofertowych.
 • Prowadzenie bieżących rozmów z potencjalnymi Wykonawcami, rozwiązywanie problemów, wyjaśnianie zagadnień, organizowanie spotkań i prowadzenie notatek ze spotkań przetargowych.
 • Przygotowywanie spójnych tabeli kosztów od poszczególnych Wykonawców.
 • Analiza otrzymanych ofert.
 • Pomoc w wyborze Wykonawcy (posiadamy bazę sprawdzonych firm z terenu całej Polski < w poszczególnych branżach >).
 • Pomoc w przygotowaniu bezpiecznej Umowy.
 • Reprezentowanie Inwestora w zakresie administracyjno-prawnym, załatwianie bieżących spraw i uzyskiwanie ostatecznych decyzji formalnych koniecznych podczas wykonywania procesu budowlanego.
 • Prowadzenie bieżącej kontroli i oceny zaawansowania prac wraz z analizą ekonomiczną.
 • Prowadzenie cotygodniowych narad budowy celem rozwiązywania bieżących problemów budowy.
 • Koordynacja projektowo-wykonawcza, organizowanie spotkań z projektantami i wykonawcami.
 • Dokumentowanie bieżącego stanu zaawansowania prac w postaci raportów (opisowych i fotograficznych).
 • Koordynacja najemców w przypadku obiektów handlowych, tzw. pilotaż butików.
 • Zapewnienie inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami prawnymi (branży konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej).

Budowy

 • Analiza projektu wraz z wykazem ewentualnych problemów wykonawczych.
 • Generalne wykonawstwo w zakresie aranżacji wnętrz,tj.:
  • Rozbiórka istniejących elementów.
  • Dostawa i montaż elementów konstrukcyjnych.
  • Dostawa i montaż ślusarki aluminiowej, stolarki okiennej, drzwiowej.
  • Wykonanie dowolnych nawierzchni podłóg wraz z niwelacją ewentualnych odchyłek, uskoków zastanego podłoża.
  • Murowanie lub stawianie ścianek działowych lekkich.
  • Montaż sufitów podwieszanych.
  • Wykończenia powierzchni, tj. tynkowanie, malowanie, wykończenia okładzinami.
  • Montaż systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.
  • Wykonanie kompletnego okablowania i oprzyrządowania elektrycznego, oświetleniowego, systemów pożarowych, tj. tryskaczy, SAP, DSO,DSR.
  • Montaż wyposażenia wnętrz zgodnie z wymogami Inwestora, ustawienie gotowych elementów, montaż lub wykonawstwo elementów na zamówienie indywidualne.
 • Rozbudowy i remonty istniejących powierzchni handlowych.
 • Prace ogólnobudowlane przy budynkach handlowych, usługowych, halach przemysłowych a także przy budownictwie mieszkaniowym.